Conferences

25-27 August 2014 ATEE Annual Conference

2014 ATEE Annual Conference - Transitions in Teacher Education and Professional Identities

25 August 2014

University of Minho
Braga, Portugal
25-27 August 2014

The 2014 ATEE Annual Conference focuses on Transitions in Teacher Education and Professional Identities and it aims at fostering a deep discussion of the following issues related to the conference theme:

•Developing student teachers professional identities
•Educating teachers for professional transitions
•Educating teachers for the 21st century teaching challenges
•Educational implications of the ‘Education and Training 2020’ strategic framework
•In-service teacher education and professional development
•Teacher identities through the life-course
•Teachers coping with professional transitions
•Transitions in initial teacher education

The deadline for the submission of proposals is 31 March 2014.

For any information, please visit the conference website:

http://webs.ie.uminho.pt/atee2014/index.html

Conference Secretariat 

Universidade do Minho
Instituto de Educação
Campus de Gualtar
4710-057 Braga  -  Portugal

Email: atee2014@ie.uminho.pt

Phone: +351 253 60 42 78

16 maj 2014 SPARC

Välkommen till SPARC-konferens om utvärdering!

Frågan om utvärderingars fördelar och nackdelar diskuteras allt mer intensivt. Nu anordnar föreningen SPARC en konferens på temat Utvärdering – av vad, för vem och varför? Den genomförs i Stockholm den 16 maj klockan 10-15. Frågor som behandlas på konferensen är bland annat vad som krävs för att få igång ett utvärderingsarbete där allas erfarenheter tas tillvara och där utvärderingen också kommer till användning som stöd för organisationens utvecklingsarbete. På konferensen diskuteras också frågan om vilka problem det kan finnas med ett mer omfattande utvärderingsarbete och hur man hanterar de intressemotsättningar som en utvärdering kan synliggöra.

På eftermiddagen planeras workshops på temat Utvärdering för utveckling, som handlar om hur man kan arbeta med utvärdering utifrån det synsätt och de metoder som deltagarbaserad aktionsforskning bygger på. Är du intresserad av att delta med ett bidrag, kontakta fia.andersson@edu.uu.se. Din intresseanmälan, tillsammans med en kort beskrivning av vad du vill presentera, ska vara henne tillhanda senast 17 mars.

 

Efter konferensen genomför SPARC sitt årsmöte.

Vill du delta på konferensen, anmäl dig till lotten@kagerman.se senast 25 april.

Mer information om konferensen och om möjligheten av att delta med ett bidrag på en workshop hittar du i befogade konferensinbjudan respektive workshopsinbjudan.

 

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman Idé & Utveckling AB

070-605 16 00

08-81 81 35

lotten@kagerman.se

www.kagerman.seSekreterare för SPARC/

Elisabeth Bergdahl
Med Dr, Leg Sjuksköterska
FOU nu
Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4
177 31 Järfälla
Mobil:070-0011350

www.founu.se
Förändring pågår!

March 28, 2014 Maastricht

Seminar

International Network for Practicum Development and Research

 

When:           March 28, 2014

Where:         Roermond, TheaterHotel De Oranjerie

                    Kloosterwandplein 12, 6041 JA Roermond

Time:            09.30 – 12.30

Organisation: Paul Hennissen, Zuyd University of Applied Sciences

Theme: Developing the Practicum Turn in Teacher Education

Practicum in teacher education varies in different programs and in different parts of the world. Its role is often contested, often neglected, often questioned. Although practicum is understood and manifested in different ways, there are also issues that are common, discussed by Mattsson, Eilertsen and Rorrison in ‘A Practicum Turn in Teacher Education’ (2011). Learning during the practicum is often left to chance and the practicum/professional experience appears to be under-theorized and lacking in a clear conceptual framework.

It is important to explore the theories that guide practice learning, to discuss models to organize practicum, to carry out research in practicum and to develop practicum in teacher education worldwide. How can we do that? In 2013 the International Network for Practicum Development and Research was started. The purpose is to bring together teacher educators, practitioners and researchers all over the world who are involved in practicum, initiating and carrying out research in practicum, and creating a repository of practicum knowledge. (https://sites.google.com/a/dsv.su.se/pracnetwork/home)

On March 28 2014 we have the opportunity to meet each other in Maastricht in the Netherlands. During this seminar we will discuss with colleagues from different countries how we can develop the Practicum Turn in teacher education. Matts Mattsson, one of the authors of the book, will give an introduction ‘A Practicum Turn in Teacher Education’ and Sirkku MännikkÖ-Barbutiu will introduce the activities of the Network till now.

We invite you to share your ideas with us and discuss together the development of the Practicum Turn in teacher education. If you are interested and want to join this meeting, (please) send an e-mail before March 18 to mieke.faessen@zuyd.nl.

Agenda

- Introduction by Matts Mattsson ‘A Practicum Turn in Teacher Education’.

- Introduction by Sirkku MännikkÖ-Barbutiu of the ‘Activities of the International   Network on Practicum development and research’.

- How can we develop together the Practicum Turn in Teacher Education: joined research, encouraging ideas, discussing development, creating repository?

We hope you will join us in Maastricht.

Paul Hennissen

Zuyd University of Applied Sciences, the Netherlands

13-12-02 Humsamverkans årskonferens 2013

http://www.humsamverkan.se/

13-12-02 Humsamverkans årskonferens 2013

Humsamverkan arrangerar sin första årskonferens. Våra samverkanspartners berättar tillsammans med oss om våra olika projekt, för varandra och för andra intresserade. Vi kommer med andra ord att diskutera alltifrån hur vi tillsammans ska skapa nya samverkansredskap för högskolor, finansiärer och branschförbunds medlemsorganisationer till hur vi ska skapa nya bilder av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation.

Vi går ut med inbjudan vecka 38. Kontakta adam.stromdahl@humsamverkan.se om du vill vara säker på att få inbjudan via mejl.

SPARC forskarutbildning 2013-14

Utlysning för medlemmar och sympatisörer inom SPARC.

 

I höst (2013) kommer vår tredje kurs inom den av SPARC planerade forskarutbildningen att starta.

”Deltagande aktionsforskning – forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, 7,5 högskolepoäng

Forskarnivå/Third cycle (PhD level)

Participatory Action Research Research Methods in Democratic Knowledge and Change Processes 7,5 Higher Education Credits”

 

Denna gång sker arbetet i samverkan med Göteborgs universitets utbildningsvetenskapliga fakultet och genomförandet sker tillsammans med en rad forskare inom SPARC.

 

Formellt sker anmälan för doktorander sker senast den 9 juni på: http://www.ufn.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ht13/

Denna tid är utgången, men vi tar fortsatt emot anmälningar. Om det inte fungerar på hemsidan, skriv till: gunilla.harnsten@lnu.se

 

Vi inbjuder alla i SPARCs krets att delta i denna kurs .

Deltagande kan ske på tre olika sätt.

1. som antagna doktorander som följer bilagda kursplan och får betyg (anmälan enligt ovan)

2. som av SPARC valideras behöriga för forskarutbildning, t ex följer magister eller   masterutbildning, deltar på samma villkor som kategori 1 och får av kursledarna intyg på genomförd kurs (även som folkhögskolekurs)

3. som intresserade med erfarenhet av annan för kursen relevant verksamhet, deltar i kursen och får intyg på deltagande i kursen som folkhögskolekurs.

Förkunskapskrav

Kursdeltagarna vad gäller (1.)skall vara antagna till forskarutbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap eller annat för sammanhanget relevant forskarutbildningsämne.

(2) är formellt behöriga till forskarutbildning eller är validerade av SPARC

(3) ha erfarenhet av annan för kursen relevant verksamhet (jfr ovan).

Deltagare (2.) och (3.) anmäler sig senast den 23 augusti 2013  på Runös hemsida: www.runo.se

Samma som ovan gäller rörande anmälan på denna sida – som är utformad för fackföreningsrörelsen. Anmälan kan göras till: gunilla.harnsten@lnu.se

 

Innehåll

Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser handlar om att utveckla en gemensam grund för förändring i en anda av ömsesidig respekt för olika slag av kunskaper och erfarenheter. Såväl teoretiska som metodiska moment och övningar ingår i kursen. Följande kommer särskilt att behandlas: grundlig kunskap om kvalitativa metoder, livshistoriska ansatser - livsberättelser, minnesarbete, konstnärliga metoder, etnografiska metoder.

Deltagarna väljer i ett tidigt skede en ”praktikerplats” (kan vara den egna arbetsplatsen) där den studerande under kursens gång kommer att använda och pröva valda metoder. Ett projektarbete genomförs. Inom ramen för sitt projekt handlar det exempelvis om att kunna värdera fördelar respektive begränsningar med vald metod i förhållande till andra deltagarorienterade forskningsmetoder.

Kursen har ett dubbelt syfte i att både förbereda för att arbeta med deltagarorienterad forskning och samtidigt ha ett ansvar för att ta vara på och fördjupa demokratiska traditioner från utbildningssammanhang såsom folkhögskola, vuxenutbildning och samhällsarbete. I kursen kommer IT-plattformer att användas för att stödja samarbetet mellan olika lärare och deltagare.

 

Former för bedömning

För (1.) Se gällande kursplan från Göteborgs universitet och för (2.) Examination sker genom individuellt förberedda texter inför seminarierna som diskuteras i gruppen. I en avslutande skriftlig redovisning ska den studerande kunna analysera och värdera olika ansatsers bärighet i sitt valda verksamhetsområde.

 Schemaplan

 Start för kursen är den 20-21september 2013 i Malmö.

Vidare kommer vi att ha ytterligare tre tvådagarstillfälle, den 18-19 oktober på Ädelfors folkhögskola, den 10-11 i Stockholm och den 11-12 april på Markaryds folkhögskola. Då startar samtidigt delkurs två som är ett ännu mer självständigt arbete med handledning. Planerad avslutning för del två är den 6-7 maj.

Medverkande lärare: Birgitta Qvarsell, Staffan Berglund, Johanna Esseveld, Dennis Beach, Mary Brydon Miller, Karin Rönnerman, Fia Andersson, Eva Siljehag och Gunilla Härnsten

| Svar

Senaste kommentarer

16.10 | 16:23

Hej,
Jag är här på besök efter att ha plockat upp en sten under vattenytan. Har läst kapitel 4 och inser att jag barfotaforskat de sista 12 åren som amatör.

14.05 | 18:13

Överskådlig och trevlig hemsida. Intressant innehåll och lättnavigerad.

28.04 | 21:44

Fin hemsida och schysst av Matts att hänvisa till bokbörsen även för böcker, som är rätt nyutkomna

01.12 | 00:00

Användbar information som kan utökas efter hand!