De tio viktigaste publikationerna

De tio viktigaste publikationerna

Mattsson, M. (red.) (2019). Erkännandets pedagogik: Sju pedagoger berättar. [The Pedagogy of Recognition: Tales of Seven Pedagogues]. Studentlitteratur (250 s.).  

Mattsson, M. (2017). Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Israel och Palestina [Status Quo? A Story about Occupation, Resistance and Solidarity in Israel and Palestine].  Bokförlaget Daidalos. (228 s.)    

  

Mattsson, M., Eilertsen, T. V. & Rorrison, D. (Eds.)  (2011). A Practicum Turn in Teacher Education . Rotterdam: SensePublishers. (259 p)

 

Mattsson, M., Johansson, I. & Sandström, B. (Eds.) (2008). Examining Praxis: Assessment and Knowledge Construction in Teacher Education. Rotterdam: SensePublishers. (243 s.).

 

Mattsson, M., Kemmis, S. (2007). Praxis-related Research: Serving two masters? In Pedagogy, Culture & Society. Vol 15, No.2 (pp. 185-214).

 

Mattsson, M. (2004). Att forska i praktiken: en kunskapsöversikt och en fallstudie . [Praxis-related Research. A survey and a case study]. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. (198 p.). Framställd 2006 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm.

 

Mattsson, M. (2001). Stenar under vattenytan: Forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat . [Research and Development. A problematized narrative]. Studentlitteratur. (105 p.). Framställd 2001 resp. 2002 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm.

 

Lundberg, B., Mattsson, M. (red.), (1997). Landet lagom: Folkhemmet på lokalplanet. [The Local Community]. Stockholm: Byggforskningsrådet: Svensk byggtjänst.(190 s.).  

Mattsson, M. (1996). Vinter i folkhemmet: En studie av den svenska modellen på lokalplanet . [Hard times. A study of the Swedi sh Model on a local level]. Doctoral dissertation, Göteborg: Institutionen för socialt arbete. Göteborg: Kompendiet. (331 s.).

 

Mattsson, M. (1986). Det goda samhället: Fritidens idéhistoria 1900-1985 i ett dramatiskt perspektiv.  [The Good Community]. Ordfront: RSFH:s förlag – Fritidsforum. (270 s.). Ny tryck. 1989. Framställd 1991 resp. 2008 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm.

| Svar

Senaste kommentarer

16.10 | 16:23

Hej,
Jag är här på besök efter att ha plockat upp en sten under vattenytan. Har läst kapitel 4 och inser att jag barfotaforskat de sista 12 åren som amatör.

14.05 | 18:13

Överskådlig och trevlig hemsida. Intressant innehåll och lättnavigerad.

28.04 | 21:44

Fin hemsida och schysst av Matts att hänvisa till bokbörsen även för böcker, som är rätt nyutkomna

01.12 | 00:00

Användbar information som kan utökas efter hand!