Edited March 24, 2019

Ny bok 2019: Erkännandets pedagogik

Boksläpp kl 18.00 den 4 okt på Aspuddens Bokhandel av boken Status Quo

2017 ny bok: Status Quo?

Mattsson, M. (2017). Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Israel och Palestina (228 s.) Bokförlaget Daidalos  

http://www.daidalos.se/status-quo-br-en-ber%C3%A4ttelse-om-ockupation,-motst%C3%A5nd-och-solidaritet-i-palestina-och-israel.htm         

År 1965 arbetade Matts Mattsson som volontär på kibbutzen Hulata i norra Galiléen. Femtio år senare återvände han till Israel och Palestina som ”ekumenisk följeslagare” med uppgift att bevaka mänskliga rättigheter vid en gränsstation i Betlehem. Allt det som hade hänt under mellantiden, alla förändringar i politik och samhällsliv, märktes också på kibbutzerna. Kibbutzen, som många tidigare hade uppfattat som ett attraktivt socialt projekt, hade kommit att få en sorts fortsättning i den bosättarrörelse som var i färd med att expandera på ockuperad palestinsk mark.  I "Status Quo?" beskriver Mattsson denna påtagliga förändring ur en personlig synvinkel men vidgar också perspektivet mot politiska och etiska frågor av ett mer övergripande slag. Det är en bok om visioner, motsättningar och solidaritet i ett ständigt föränderligt politiskt läge. Vad kan man göra? Läsaren får inblick i enskilda palestiniers försök att forma sin framtid utan att ta till våld och i de israeliska människorättsgruppernas strategier för att motverka den rådande åtskillnadspolitiken. Det ”status quo” titeln talar om är inte ett statiskt tillstånd, utan en process med högst osäker utgång. Det ekumeniska följeslagarprogrammet framstår i sammanhanget som ett hoppingivande exempel på praktisk solidaritet.

Ny pilotstudie om sommarlovsaktiviteter

   

Mattsson, M. (2016). Sommarlovsaktiviteter i Huddinge och Jönköping. En pilotstudie genomförd på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Stockholm (70 s.)


2012 Ny bok: Læreren som forsker

Læreren som forsker
Innføring i forskningsarbeid i skolen
av Mary Brekke (red.) og Tom Tiller (red.)

Hvordan kan lærerstudenten, læreren og skolelederen få et bedre grunnlag for å forske i skolehverdagen?

A New Publication 2012

Facilitating Practitioner Research

Developing Transformational Partnerships

Susan Groundwater-Smith, Jane Mitchell, Nicole Mockler, Petra Ponte and Karin Rönnerman

  

July 2012 | 176pp

Pb: 978-0-415-68442-2: £22.99 £18.00*

Hb: 978-0-415-68441-5: £90.00 £72.00*

 

For more information: 

http://www.routledge.com/books/details/9780415684422/

2012: pracnetwork

International Network for Practicum Research and Practice

This is a call for expressions of interest in becoming involved in an International Network for Practicum Research and Practice focusing on the practicum in teacher education as a participatory and empowering practice. We propose to also introduce special interest groups (SIGs) at international research conferences. Specifically our goals are to highlight, research, celebrate and make sense of the role of the practicum and professional practice in teacher education through the introduction of an international network that focuses on the ‘practicum turn in teacher education’.

It appears that there is no international network for teacher educators or researchers who focus on learning in the practicum (professional experience, field experience, clinical practice, school placements…) in teacher education. By ‘teacher educators’ we refer to teachers in schools as well as teachers in universities/colleges of teacher education etc. Nor is there an agreed and mutually understood vocabulary in teacher education (e.g. teacher students, student teachers, preservice (pre-service) teachers, teacher candidates, students…are used interchangeably, as are supervisors, mentors, coordinators, host teachers, associate teachers…).

Please indicate by email to Doreen Rorrison (Charles Sturt University, Australia) drorrison@csu.edu.au  if you would like to be involved in the development of this project. We plan to extend our current international collaboration through the Pedagogy, Education and Praxis (PEP) group and introduce the idea in a seminar at the Australian Association for Research in Education (AARE) conference in December 2012 and at the European Educational Research Association (EERA) conference in September 2012. We have already broached the idea with the Nordic Educational Research Association (NERA).


Doreen Rorrison (Charles Sturt University, Australia) drorrison@csu.edu.au
Sirkku Männikkö Barbutiu (Stockholm University, Sweden)
Matts Mattsson (Tromsø University, Norway)
Tor Vidar Eilertsen (Tromsø University, Norway).

https://sites.google.com/a/dsv.su.se/pracnetwork/

2012 A new publication - Professional Practice and Education

www.sensepublishers.com


Phronesis as Professional Knowledge
Practical Wisdom in the Professions  Elizabeth Anne Kinsella and Allan Pitman (Eds.)

Phronesis is the Aristotelian notion of practical wisdom. In this collected series, phronesis is explored as an alternate way of considering professional knowledge. In the present context dominated by technical rationalities and instrumentalist approaches, a re-examination of the concept of phronesis offers a fundamental re-visioning of the educational aims in professional schools and continuing professional education programs. This book originated from a conversation amongst an interdisciplinary group of scholars from education, health, philosophy, and sociology, who share concerns that something of fundamental importance - of moral significance – is missing from the vision of what it means to be a professional. The contributors consider the ways in which phronesis offers a generative possibility for reconsidering the professional knowledge of practitioners. The question at the centre of this inquiry is: “If we take phronesis seriously as an organising framework for professional knowledge, what are the implications for professional education and practice?” A multiplicity of understandings emerge as to what is meant by phronesis and how it might be reinterpreted, understood, applied, and extended in a world radically different to that of the progenitor of the term, Aristotle. For those concerned with professional life this is a conversation not to be missed.

Professional Practice and Education V
olume 1 ISBN 978-94-6091-730-1 hardback USD99/EUR90 ISBN 978-94-6091-729-5 paperback USD49/EUR45 February 2012, 186 pages. Professional Practice and Education Phronesis as Professional Knowledge - Elizabeth Anne Kinsella and Allan Pitman ISBN 978-94-6091-729-5,paperbound. Sense Publishers Sense Publishers c/o Paul Chambers Order Dept., P.O. Box 21858 PO Box 51907, 3001 AW Rotterdam, The Netherlands Boston, MA, 02205, Fax: +31 (0)78 7070632 Fax: +1 781 3351676 Email: Edwin.bakker@sensepublishers.com , paul.chambers@sensepublishers.com

 

Phronesis as Professional Knowledge Practical Wisdom in the Professions Elizabeth Anne Kinsella and Allan Pitman (Eds.)

2011 A new publication - A Practicum Turn

https://www.sensepublishers.com/
ISBN 978-94-6091-709-7
Sense Publishers Peda 6

A Practicum Turn in Teacher Education

Contents

 

Series introduction: Pedagogy, Education and Praxis

Stephen Kemmis, Matts Mattsson, Petra Ponte, Karin Rönnerman

 

 

A Practicum Turn in Teacher Education

Challenges to practicum! The authors have explored professional practice knowledge and the ways practicum is dealt with in teacher education. They report from Research and Development projects based on collaboration between universities and school communities. Empirical studies have been carried out in Australia, Canada, China, Denmark, Finland, Norway and Sweden. C ommunication about practicum is reframed. P reservice teachers’ experiences during practicum serve as a point of departure for improving teacher education.

  The book is a must for everyone committed to quality in initial teacher education, including preservice teachers, school leaders and local supervisors.


 

“Altogether, the book makes a contribution, not only to our understanding of the design and enactment of a more liberatory practicum curriculum, but also interrupts conventional discourse about the provision of professional learning more broadly. It acts to open up our thinking and provide the spaces to think differently.”

 

Foreword by

Honorary Professor Susan Groundwater-Smith

Faculty of Education and Social Work

The University of Sydney, Australia

 

This volume explores new and different ways to think about the construction and evaluation of the practicum that students encounter. Contributors ask the reader to consider the assumptions that the practicum is based on, question these assumptions and strive to find new and better ways to contribute to the autonomy, professionalism, and moral development of emerging teachers. The focus is clearly on creating conversational and learning spaces for students that encourage them to think explicitly about theory  and its application to practice and vice versa.

     The book not only challenges our thinking but also provides rich examples of research and evaluation in this area, which help us to hear the voices of those involved in the practicum in fresh and insightful ways.”

 

Reflections by

Roslin Brennan Kemmis, Head of the School of Education ,

Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia

  ..............
ISBN 978-94-6091-709-7
Sense Publishers Peda 6 259 pages

Free Preview A Practicum Turn in Teacher Education

Order the book at https://www.sensepublishers.com/

2012 Ny bok

June 2013, New Publication: Local democracy in post-conflict society

Local democracy in post-conflict society – case of Aceh Selatan, Indonesia

The book is a case study in the district of South Aceh, Indonesia, about the problems and options of making decentralisation more democratic in the context of post-dictatorial and post-conflict politics.

Edited by Saiful Mahadi and Muhammad Riza Nurdin

http://www.sv.uio.no/isv/forskning/publikasjoner/boker/2013/olletornquist-2013.html

Sept 2013: New Publication on Local Governance

Oct 2013: New Publication on local democracy

2014 Ny bok: Praktikhandledning och professionell utveckling


Verksamhetsförlagda praktikperioder används som ett verktyg för att väva samman teoretisk och praktisk kunskap i utbildning. Denna bok utforskar förutsättningar för en sådan kunskapsintegration i tre professionsutbildningar: psykolog, socionom och lärare. I en djupdykning i psykologutbildningens praktik beskriver blivande psykologer och praktikhandledare sitt professionella lärande i relation till handledningsprocessens olika aspekter: förväntningar och kontrakt, relation, evaluering och feedback, självständighet samt etik. En generell ram som kombinerar vetenskaplig forskning och praktisk erfarenhet formuleras, med förhoppningen att evidensbaserad handledning i professionell utveckling kommer till stånd.

Handledare och handledda på avancerad nivå, utbildningsledare, samt kunskapsutvecklare med intresse för människobehandlande yrken är den primära målgruppen.


Häftad
 • Antal sidor: 155
 • Utg.datum: 2014-01-15
 • Förlag:Studentlitteratur
 • 2014 New publication

  Lost in Practice: Transforming Nordic Educational Action Research

  Karin Rönnerman (University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden) and Petri Salo (Åbo Akademi University, Vasa, Finland) 2014 - 248 pages

  Lost in Practice offers a further development of the notion of Nordic educational action research (as described in an earlier volume, Nurturing Praxis, in 2008), aiming to deepen and enrich understandings of the Nordic educational tradition and its various practices


  https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/pedagogy-education-and-praxis/lost-in-practice-transforming-nordic-educational-action-research/

  Publikation 2013: Framgångsrik läs- och skrivundervisning

  I Framgångsrik läs- och skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur man kan lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. I boken beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande.

  Framgångsrik läs- och skrivundervisning

  New publication 2014: Promoting Change through Action Research

  | Svar

  Senaste kommentarer

  16.10 | 16:23

  Hej,
  Jag är här på besök efter att ha plockat upp en sten under vattenytan. Har läst kapitel 4 och inser att jag barfotaforskat de sista 12 åren som amatör.

  14.05 | 18:13

  Överskådlig och trevlig hemsida. Intressant innehåll och lättnavigerad.

  28.04 | 21:44

  Fin hemsida och schysst av Matts att hänvisa till bokbörsen även för böcker, som är rätt nyutkomna

  01.12 | 00:00

  Användbar information som kan utökas efter hand!